آشنایی با تارتان و اهمیت آن

 

مجموعه شرایط فوق درپیست های تارتان به بهترین صورت جمع وتلفیق شده درصورت فراهم بودن امکانات مالی از این راه می توان به حداکثر اهداف مورد انتظار دست یافت.

زیرا قابلیت انعطاف آن حدود 30% ازضربه را خنثی می کندوسطح هموارآن ازهرگونه آسیب ناشی از تغییر ناگهانی سطح پیش گیری می نمایدواصطکاک نسبی سطح وقابلیت انعطاف آن مانع از آسیب جدی ووسیع خواهد شد.

به دلایل فوق با این وسیله می توان دربسیاری ازفعالیت های ورزشی دیگرنیز سود جست وآسیب پذیری را درآنها به حداقل رساند.

تناسب فوق العاده این سطح سبب شده تا آن را از انحصارورزش دوومیدانی خارج وبه محیط بازی کودکان نیز سرایت دهد. ازآنجا که دویدن کارکودک است وآسیب پذیریهای ناشی از نوپا بودن وبی تجربگی سنین ابتدایی همواره مربیان دلسوزومسئولیت پذیررانگران خود میسازد ، بنابراین غالبا درمحیط بازی کودکان (مهد کودکها، پارکها، مدارس ...) ازلایه های اولیه پیست استفاده کرده وبه تنهایی آن را اجرا می کنند.

برای دیدن آلبوم محصولات تارتان لطفا اینجا کلیک کنید

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی علیرضا یونسی می باشد.
طراحی و تهیه سایت : فناوری شبکه نگاه نو