بسمه تعالی

 

فعالیت های انجام گرفته توسط این شرکت

1- سالن ورزشی 3000 نفری محمود آباد اداره اماکن ورزشی کل کشور

2- سالن ورزشی صدا و سیما استان مازندران (ساری)

3- سالن ورزشی جهان پهلوان مراد محمدی (ساری)

4- سالن ورزشی اداره کل دادگستری استان مازندران (ساری)

5- سالن ورزشی دانشگاه فنی امام محمد باقر (ساری)

6- سالن ورزشی مسکن و شهرسازی استان مازندران(ساری)

7- سالن ورزشی جویبار نوسازی مدارس استان مازندران

8- سالن بانوان بابل نوسازی مدارس استان مازندران

9- سالن ورزشی قائمشهر نوسازی مدارس استان مازندران

10- سالن ورزشی مراوه تپه نوسازی مدارس استان گلستان

11- سالن ورزشی رامیان نوسازی مدارس استان گلستان

12- سالن ورزشی بندرگز نوسازی مدارس استان مدارس

13- سالن ورزشی دانشگاه فنی آزادشهر

14- سالن ورزشی بادله تربیت بدنی استان مازندران

15- سالن ورزشی محمودآباد (بانوان) تربیت بدنی استان مازندران

16- سالن ورزشی مرزی کلا تربیت بدنی استان مازندران

17- سالن ورزشی سیدکلا تربیت بدنی استان مازندران

18- سالن ورزشی رمینت بابل تربیت بدنی استان مازندران

19- سالن ورزشی احمد چاله پی بابل تربیت بدنی استان مازندران

20- سالن ورزشی کلاردشت تربیت بدنی استان مازندران

21- سالن ورزشی محمودآباد (آقایان) تربیت بدنی استان مازندران

22- سالن ورزشی 3000 نفری تربیت بدنی چالوس

23- سالن آلوکنده نکاء تربیت بدنی استان مازندران

24- سالن ورزشی منطقه 9 انتقال گاز مازندران

25- سالن ورزشی چمستان نور تربیت بدنی استان مازندران

26- سالن ورزشی موسویان قائم شهر (مازندران)

27- سالن ورزشی سردار طوسی تربیت بدنی نکاء (مازندران)

28- سالن ورزشی تربیت بدنی ایزدهشهر (مازندران)

29- سالن ورزشی سید کلا تربیت بدنی فریدونکنار(مازندران)

30- سالن ورزشی تربیت بدنی محمودآباد(مازندران)

31- سالن ورزشی شرکت ذغال سنگ زیرآب(مازندران)

32- سالن ورزشی خبازان ساری

33- سالن ورزشی عباس آباد ورزش و جوانان مازندران

34- سالن ورزشی پهنه کلا ورزش و جوانان مازندران

35- سالن ورزشی بابل ورزش و جوانان مازندران

36- سالن ورزشی شرکت تعاونی لنگور بابل

37- سالن ورزشی شرکت تعاونی اکباتان بهنمیر

38- سالن ورزشی رستم کلا بهشهر ورزش و جوانان مازندران

39- سالن ورزشی دلگشا چالوس ورزش و جوانان مازندران

40- سالن ورزشی کیا کلا قائمشهر ورزش و جوانان مازندران

41- سالن ورزشی سلمانشهر ورزش و جوانان مازندران

42- سالن ورزشی فریدونکنار ورزش و جوانان مازندران

43- سالن ورزشی کوتنا قائمشهر ورزش و جوانان مازندران

44- سالن ورزشی قراخیل قائمشهر ورزش و جوانان مازندران

45- سالن ورزشی شهرداری تهران خیابان پیروزی (ابوذر)

46- سالن ورزشی آموزش و پرورش (مازندران)

47- سالن ورزشی تربیت بدنی سورک (مازندران)

48- سالن ورزشی نوسازی مدارس استان گلستان

49- مجتمع ورزشی شرافت قائم شهر (مازندران)

50- سالن ورزشی تربیت بدنی پل سفید(مازندران)

51- سالن ورزشی تربیت بدنی استان گیلان

52- سالن ورزشی نوسازی مدارس علی آباد گلستان

53- سالن ورزشی کمیته امداد سنندج

54- سالن ورزشی تریت بدنی استان گیلان

55- سالن ورزشی نوسازی مدارس خرم آباد استان لرستان

56- سالن ورزشی دانشگاه تربیت معلم استان البرز

57- سالن ورزشی هلا احمر استان گیلان

58- سالن ورزشی راه آهن استان زنجان

59- سالن ورزشی حضرت آیت الله خامنه ای نوسازی مدارس استان گلستان (کار چوب با سیستم مولتی پلی)

60- سالن ورزشی شهرداری اوشان و فشم استان تهران

61- سالن ورزشی تربیت بدنی رامسر ورزش و جوانان مازندران

62- سالن ورزشی تربیت بدنی تنکابن ورزش و جوانان مازندران

63- سالن ورزشی منابع طبیعی استان مازندران

64- سالن ورزشی آموزش و پرورش محمودآباد(مازندران)

65- سالن ورزشی تربیت بدنی آمل(مازندران) (کار چوب با سیستم مولتی پلی)

66- سالن ورزشی اداره آب و فاضلاب استان مازندران (قائمشهر)

67- سالن ورزشی اداره آب و فاضلاب استان مازندران (بابل)

68- سالن ورزشی اداره کار و امور اجتماعی مازندران (بابل)

69- سالن ورزشی اداره ورزش و جوانان مازندران

70- سالن ورزشی اداره راه ترابری استان اردبیل

71- سالن ورزشی اداره تربیت بدنی استان سیستان و بلوچستان

72- سالن ورزشی دانشگاه زنجان

73- سالن ورزشی تربیت بدنی جویبار (شهید شاکری)

74- سالن ورزشی دانشگاه آزاد واحد نکا

75- سالن ورزشی مجتمع رفاهی بانک رفاه

76- سالن ورزشی تربیت بدنی شیرگاه

77- زمین چمن مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

78- سالن ورزشی پل سفید اداره ورزش و جوانان استان مازندران

79- سپاه پاسداران نکا استان مازندران

80- سالن ورزشی زیراب اداره ورزش و جوانان استان مازندران

81- سالن ورزشی کجور اداره ورزش و جوانان استان مازندران

82- سالن ورزشی بهشهر اداره ورزش و جوانان استان مازندران

83- سالن ورزشی امام رضا نکا اداره ورزش و جوانان استان مازندران

84- سالن ورزشی گلوگاه اداره ورزش و جوانان استان مازندران

85- سالن ورزشی بهپاک بهشهر استان مازندران

86- سالن ورزشی آزادی بابل اداره ورزش و جوانان استان مازندران

87- سالن ورزشی شیرگاه اداره ورزش و جوانان استان مازندران

88- سالن ورزشی قائمشهر توسعه اماکن ورزشی

89- چمن مصنوعی مجتمع احسان ساری

90- سالن ورزشی چمازکتی ساری

91- سالن ورزشی ورزش و جوانان کردکوی استان گلستان

92- سالن شهدای تهران خیابان پیروزی

93- سالن ورزشی قومی کلا

94- سالن ورزشی تختی

95- سالن کله بست

96- چمن مصنوعی مهندس قومی

97- سالن آقای غلامی ساری

98- سالن آقای قرائی آمل

99- سالن دهیاری حسین آباد بهشهر

100- سالن اداره ورزش و جوانان بهشهر

101- سالن دانشگاه آزاد بابل

102- سالن اداره ورزش و جوانان نوشهر

103- سالن دهیاری جامع کلا نکا

104- سالن چمن مصنوعی آقای عالمیان بابل (2 زمین چمن)

105- سالن ورزشی آقای عالمیان بابل

106- سالن قومی کلا بابل

107- سالن توسعه اماکن ورزشی کل کشور بهشهر

108- سالن اداره ورزش و جوانان بابلسر

109- سالن شخصی آقای اردشیری آمل

110- سالن اداره ورزش و جوانان تنکابن

111- سالن اداره ورزش و جوانان زیر آب

112- سالن شخصی آقای مشایخ نوشهر

113- سالن شخصی چمن مصنوعی شکوهی

114- سالن دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی

115- سالن اداره ورزش و جوانان بهشهر سارو

116- سالن اداره ورزش و جوانان نکا نوذر آباد

117- سالن تخصصی پینگ پنگ بابل

118- سالن اداره ورزش ارطه قائمشهر

119- سالن اداره ورزش و جوانان سراج محله جویبار

120- سالن اداره ورزش و جوانان مهدیرجه گلوگاه

121 - دانشگاه ورزشی دانشگاه زنجان

122 - سالن ورزشی تربیت بدنی جویبار ( شهید شاکری )

123 - سالن ورزشی دانشگاه آزاد واحد نکا

124 - سالن ورزشی مجتمع رفاهی بانک رفاه

125 - سالن ورزشی تربیت بدنی شیرگاه ورزش و جوانان مازندران

126 - زمین چمن مصنوعی دانشگاه علوم پزشکی مازندران

127 - سالن ورزشی پل سفید اداره ورزش و جوانان استان مازندران

128- سالن اداره ورزش و جوانان هشت بهشت گلوگاه

129- سالن دهیاری گرجی محله بهشهر

130- سالن ورزشی اداره ورزش و جوانان گلستان

131- سالن ورزشی نوسازی مدارس بهشهر مازندران

132- سالن ورزشی آموزش و پرورش بابلسر

133- سالن ورزشی نوسازی مدارس گلستان

134- سالن ورزشی نوسازی مدارس مازندران گلوگاه

135- سالن ورزشی دهیاری اسرم

136- سالن ورزشی نوسازی مدارس گلستان (علویان)

137- سالن ورزشی پیام نور بابل

138- سالن ورزشی چمن مصنوعی مهدشت طاهری

139- سالن ورزشی اداره ورزش و جوانان قزوین

140- سالن ورزشی اداره ورزش و جوانان مازندران (صادقی)

141- سالن ورزشی اداره ورزش و جوانان بهنمیر (رحمانی)

142- سالن ورزشی اداره ورزش و جوانان رویان

143- سالن ورزشی اداره ورزش و جوانان گلوگاه بابل

144- سالن ورزشی ادراه ورزش و جوانان توسکلا نکا

145- سالن ورزش و جوانان نعمت آباد تنکابن

146- سالن دهیاری ولوجا

147- سالن نوسازی مدارس گنبد

148- سالن ورزشی شرکت پتروشیمی بجنورد

149- سالن ورزشی شهدای قائم شهر

150- سالن ورزشی زندان آمل

کلیه حقوق این سایت متعلق به شرکت بازرگانی علیرضا یونسی می باشد.
طراحی و تهیه سایت : فناوری شبکه نگاه نو